KLÖPPER therm-serie – modstandsvarmekabler

Varmekabel – Varme efter mål

Når det drejer sig om at beskytte glidende, flydende og gasformige medier effektivt mod varmetab, garanterer opvarmning med varmekabel den største sikkerhed for rørledninger, beholdere og procesanlæg. For nogle temperaturområder, f.eks. frostbeskyttelse, findes der ingen mere økonomisk metode. Høj kemisk bestandighed og korrosionsmodstandsdygtighed er indiskutable forudsætninger. Denne kendsgerning udelukker ikke forskelle i varmelederkonstruktionerne, i isolationsmaterialerne og ikke mindst i nøjagtigheden i måle- og reguleringssystemet.

  • Varmekabel er det almindelige begreb for isolerede elektriske kabler og ledninger, hvor elektrisk energi omsættes til anvendelig varme. Man skelner mellem varmekabel og varmeledning
  • Varmekabel er betegnelsen for et mineralisoleret metalkappevarmekabel
  • Varmeledning er betegnelsen for en gummi- eller plastisoleret og overtrukket varmeledning
Dokumenter:
KlopperKlopper