Sværolierør

Tracing af sværolierør i tankgård på kraftværk med MI-varmekabel.