Åndemembraner

Effektiv trykudligning til elektrisk ledningsføring i farlige områder med åndedræt

Under forhold, hvor der er temperaturudsving og fugt, beskytter R. STAHLs åndedrætsmembran el-forbindelser fra virkningerne af kondensering inde i klemkasse

For Ex-e klemkasser spiller de derfor en central rolle i at levere eksplosionsbeskyttelse.

Yderligere info

Læs mere om Type G162

Læs mere om Type CMP-781

Læs mere om Type 8162/1