ex-installationsmateriel-styre-og-kontrolkasser-8013-signallampe