ex-installationsmateriel-styre-og-kontrolkasser-type-8208