Statisk jordingbeskyttelse af tankbiler, type RTR

Udstyr med selvtest, indikerings-LED og ekstern kommunikation til jording af tankbiler

På grund af den høje elektrostatiske antændelsesrisiko forbundet med udefinerede tankbiler, vil systemet trække en relækontakt for at indikere den rigtige tilslutning og jording før diverse produkter overføres. Dette system med et kapacitetstjek vil automatisk genkende en tankvogn i stedet for et metalstykke og herigennem sikre mod misbrug af systemet.

CLC/TR 50 404 foreskriver, at jordingsudstyr skal forbindes før en produkthåndteringsprocedure udføres. Det er tilrådeligt at et internt kontaktsystem tilsluttes for at højne sikkerheden før produkt overføres.

Yderligere info

Læs mere om produktet her

Dokumenter:
Se databladSe datablad