Antistatisk fodtøjstester, type Sole-Mate

Undgå statisk elektricitet

Teststation til afprøvning af antistatisk fodtøj til brug i industrien.

Den antistatiske fodtøjstester placeres ved dør eller indgang til det eksplosionsfarlige område og vil her give brugeren en klar tilbagemelding på den antistatiske sikkerhedstilstand (Melding: pass/fail).

Den antistatiske fodtøjstester (Sole-Mate) afprøver og udligner et for højt eller for lavt elektrisk potentiale via fingeren, som trykker på betjeningspanelets funktionsknap og hele vejen til fodpladen gennem det antistatiske fodtøj.

Fodtøjstesteren er forprogrammeret og fabrikskalibreret efter en standard EN345 (NAMAS) og EN ISO 20345 som foreskriver højt og lavt niveau for elektrisk potentialeudligning.

Afprøvningsstationen er designet til antistatiske sko og handsker og er beregnet til brug i industriområder. Systemet er nemt at installere og servicere og samtidig opnås en større antistatisk gnistsikkerhed for personalet.

Yderligere info

Læs mere om produktet her