EX-Støvinformation

Støveksplosionsfare zone 20, 21 og 22

Elmateriel mærkes D for Dust iht. ATEX-direktivet
Ex-områder med støveksplosionsfare, er typisk områder i industrien, hvor brandbart støv optræder som en del af produktionen. Det kan være indenfor forarbejdning af træ i møbelindustrien eller industriområder indenfor korn- og foderstof branchen. Forskellige slags letmetalstøv og støv i forbindelse med fødevarefremstilling, eksempelvis mælkepulver, kartoffelmel, fiskemel, sukker samt i forbindelse med pharma-industrien, hvor pulver er en del af processen i produktionen.

I folderen kan man læse om Ex-zoneinddeling af støvområder, typiske tændkilder samt de beskyttelsesformer og principper, der kan anvendes i de forskellige EX-områder.

Støveksplosionsfare er også omfattet af ATEX-direktivet som trådte i kraft d. 30. juni 2003.
Støvområderne er inddelt i EX-zone 20, 21 og 22 , hvor zone 20, et område, hvor der konstant, gennem længere tid eller hyppigt forekommer en eksplosiv atmosfære i form af en sky af brændbart støv i luft. Zone 21 et område, hvor det er sandsynligt, at der lejlighedsvis under normale driftsforhold forekommer en eksplosiv atmosfære i form af en sky af brændbart støv i luft.
Zone 22 et område, hvor det ikke er sandsynligt, at der under normale driftsforhold forekommer en eksplosiv atmosfære i form af en sky af brændbart støv i luft, men hvis den forekommer, da kun vil bestå kortvarigt.

En støveksplosion er ofte langt værre end en gaseksplosion, da der ved en støveksplosion konstant ophvirvles nyt støv, som kan give næring til en ny eksplosion. En ofte overset tændkilde i områder med eksplosionsfare er statisk elektricitet.

Vigtige standarder :DS/EN 61241-14 Elektrisk materiel til brug i områder med brændbart støv.

Kontakt os

Ex-logo

Steen Nielsen

Afd. direktør, Ex
sn(@)fodgaard.dk
Tlf. 36 34 01 33

Peter Follin

Salgsingeniør
pef(@)fodgaard.dk
Tlf. 36 34 33 38

Jørgen B. Jensen

Salgsingeniør
jbj(@)fodgaard.dk
Tlf. 36 34 01 35

Peter Bjørn

Salgsingeniør
pbj(@)fodgaard.dk
Tlf. 36 34 33 33

Ole Krogshede

Salgsingeniør
ok(@)fodgaard.dk
Tlf. 87 93 23 55