ISBUS feltbus og fremtiden

Sofistikerede Remote I/O systemer som IS1 fra R. Stahl Schaltgeräte er kendt som state of the art, ikke kun når det handler om udvidelse eller modernisering af eksisterende installationer, men også for komplet nye fabriksanlæg.

Alle konventionelle sensorer og aktuatorer kan tilsluttes. For HART kommunikation findes diverse optioner med mulighed for kommunikation via HART feltbaseret udstyr. Selv i dag er Remote I/O systemer forbundet mekanisk med feltudstyrskoplere, kommunikation via Foundation Fieldbus H1 eller Profibus PA.

Store centrale eller små fjernt placerede feltstationer med Remote I/O systemer og/eller feltudstyrkoplere kan løbende implementeres i stort set enhver mekanisk konfiguration. Fremtidens regler er opstillet og yderligere innovative tiltag vil følge.

Ethernet vil i nogle tilfælde erstatte nutidens feltbusser (Profibus DP og Controlnet, m.fl.) og samtidig skal der være facilitet og mulighed for at forskellige generationer af feltudstyr kan tilsluttes.

Feltorienterede stationer for tilslutning at et bredt spektrum af sensorer og aktuatorer med kommunikation via Ethernet med det højeste niveau for automationssystemer. Nogle applikationsprotokoller er allerede tilgængelige for dette i dag.

Yderligere protokoller har været fremlagt for standardisering eller er for tiden under et udviklingsstadium.

Det modulare automationssystem med åbne interfaces er et skridt nærmere, uafhængig af den enkelte teknologi for vore kunder. Vi vil tilbyde den mest økonomiske og bedste tekniske løsning.

Kontakt os

Ex-logo

Steen Nielsen

Afd. direktør, Ex
sn(@)fodgaard.dk
Tlf. 36 34 01 33

Peter Follin

Salgsingeniør
pef(@)fodgaard.dk
Tlf. 36 34 33 38

Jørgen B. Jensen

Salgsingeniør
jbj(@)fodgaard.dk
Tlf. 36 34 01 35

Peter Bjørn

Salgsingeniør
pbj(@)fodgaard.dk
Tlf. 36 34 33 33

Ole Krogshede

Salgsingeniør
ok(@)fodgaard.dk
Tlf. 87 93 23 55