Kvalitetspolitik for ex-afdelingen

Kvalitetspolitik

Med baggrund i vores idégrundlag er kvalitetspolitikken fastlagt:

”Hvis der i et miljø forekommer brændbare gasser, væsker, støv, kan der opstå eksplosioner hvis der ikke anvendes korrekt materiel i området., dette kan påføre skade på mennesker, gående helt ud til dødsfald, samt skade på materiel og bygninger”.

 • De produkter som Max Fodgaard Ex leverer, er designet til at forhindre at dette sker og dermed skal produkterne beskytte mennesker og materiel for denne fare.
 • Produkterne og rådgivning skal være af meget høj kvalitet, da en enkelt fejl kan være helt utilgivelig og påføre tab af menneskeliv.
 • Max Fodgaard Ex stiller derfor meget høje krav til kvalitet og har indført en nul-fejls politik i forhold til produkter og rådgivning.
 • Ingen virksomhed kan acceptere unødig risiko for tab af menneskeliv eller risikoen for tab af dyrebart maskinel eller ejendom og vi er kundes partner for at denne risiko minimeres.

 

Vores kvalitetsstatements er, at vi vil:

 • Kontinuerlig forbedring og udvikling af kvalitetsstyringssystemet
 • Levere løsninger, der altid overholder lovgivning og minimerer risikoen for eksplosionsfare
 • Bidrage til vores kunders sikkerhed, deres lønsomhed og image
 • Levere løsninger, der modsvarer vores kunders krav og forventninger. Vi vil forstå vores kunders behov så vi kan kombinere sikkerhed med forståelse for at opnå den bedste drift hos vores kunder.
 • Møde vores omgivelser med engagement og begejstring
 • Insistere på et stærkt samarbejde med kunder og samarbejdspartnere
 • Udvikle kontinuert virksomhedens kompetencer, ydelser og forretningsgange
 • Hellere sige nej til en opgave end at gå på kompromis med vores kvalitetskrav
 • Overholde love og myndighedskrav samt krav i DS/EN ISO 9001
 • Uddanne medarbejderne til aktiv deltagelse i kvalitets arbejdet

 

Opfølgning:

Vi vil løbende opstille målelige mål, så vi dermed kan følge op på, om kvalitetspolitikken følges, og om den er hensigtsmæssig for vort professionsområde.


Enhver leder er forpligtiget til at sikre sig, at egne medarbejdere kender og forstår QHSE politikken

 • Politik for løbende læring, innovation og forbedring
 • Enhver medarbejder er sin egen kvalitetschef, og stiller derfor krav til såvel ledelsen som sig selv
 • Via informationer og data genereret i vort QHSE system kan vi opstille de nødvendige handlingsplaner, der sikrer os fortsatte forbedringer på alle aktivitetsområder
 • Vi lærer af såvel fejl som af successer, og alle projekter/tiltag eftervurderes, for at konstatere grad af succes og for at drage lære af opnåede erfaringer
 • Vi deler viden med hinanden ved at afholde relevante møder og ikke mindst ved at benytte egnet software, som understøtter indsamling og deling af viden, så vi får en fælles adgang til informationerne

Kontakt os

Ex-logo