Overtrykskapslingssystem, F850S

For tavleanlæg placeret i zone 1 og 21

Overtrykskapslingssystem F850S indeholder som minimum kontrolenheden FS850 og en luftventil. Hver af disse komponenter kan monteres inde i eller uden for kapslingen. Herudover kan forskellige betjeningspaneler og egensikre sensorer sluttes til kontrolenheden.

EEx-p systemet FS850 arbejder med to metoder: “konstant gennemskylning” og “lækagekompensation”.

Driftsart: lækagekompensation: Med denne driftsmetode etableres der efter ”forskylningen” et overtryk på mindst 0.8 mbar i EEx-p kapslingen. To forskellige luftventilteknikker står til rådighed: digital ventilteknikken og proportional ventilteknikken.

Digital ventilteknik: Under forskylningen indstilles den digitale ventil til stor gennemstrømning. Efter skylningen lukkes for digitalventilen; lækager udlignes ved hjælp af en by-pass dæmper med en lille, indstillelig diameter (0,3 mm …1 mm) på ventilen. Trykket i EEx-p kapslingen overvåges; det skal være mellem 0,5 mbar og kapslingens maksimaltryk. Trykket i kapslingen kan indstilles til maksimale og minimale værdier.

En traditionel og en ny integral metode står til rådighed for skylningen:

  1. Ved brug af den traditionelle metode bestemmes skyllemængden ved produktet af den forudindstillede minimale gennemstrømningsmængde- og tid. Skyllemængden afhænger af størrelsen af den indvendige ventildyse (diameter 1…6 mm) og bestemmes ved hjælp af tabeller. Denne metode kaldes den tidsbaserede skyllemetode.
  2. Ved brug af integral skyllemetoden måles – i modsætning til den traditionelle metode – den faktiske gennemstrømningsmængde gennem systemet, for at få den samlede skyllemængde. Endvidere måles gennemstrømningshastigheden, som er afhængig af kontrolenhedens dyse- dimension. Hvis gennemstrømningshastigheden falder til under minimum, ignoreres den og bidrager således ikke til integrationen. Derved opnås en sikker og økonomisk skyllemetode.

Proportional luftventilteknik: Ved at bruge proportional luftventilteknik undgås unødigt spild af skyllemedie. Den proportionalt arbejdende luftventil, som er en nyhed sammen med den kompakte styreenhed FS850, arbejder i forbindelse med den integrerede proportional styreelektronik som trykregulering på indgangssiden:

Proportionalventilen er led i en PI-regulering og lader kun så meget skyllemedium strømme igennem, som kræves af EEx-p kapslingens spildfaktor. Fordelene ved denne teknik er:

  1. Betragteligt mindre forbrug af luft- eller beskyttelsesgas. – Tillægsomkostninger for proportionalventilen er betalt på kort tid.
  2. Forøget driftsikkerhed opnås ved det konstante tryk inde i kapslingen. Tiltagende lækage, f.eks. på grund af aldring af kapslingens pakninger, vil ikke medføre, at anlægget pludselig svigter.
  3. Næsten ingen gennemstrømningsstøj og kun lille forbrug af skyllemedium i en tæt kapsling.

En anden fordel ved at bruge proportionalventil består i, at der også anvendes trykkontrol under forskylningen. Et indstilleligt tryk opnås i kapslingen indtil den nødvendige skyllemængde er opnået. Fordelene ved denne metode er:

  1. Et defineret overtryk under forskylningen: trykfølsomme dele af kapslingen, som for eksempel folietastaturer, kan i mange tilfælde anvendes.
  2. Ved måling af den faktiske udgangsvolumen tillades præcis den foreskrevne skyllemængde. Overskridelse af faste gennemstrømningsgrænser og det store forbrug af skyllemiddel tilhører nu fortiden. Præcis skyllemængde udelukker spild af skyllemiddel som ved traditionelle anlæg.

Kontakt os

Ex-logo

Ole Krogshede

Salgsingeniør
ok(@)fodgaard.dk
Tlf. 87 93 23 55

Steen Nielsen

Afd. direktør, Ex
sn(@)fodgaard.dk
Tlf. 36 34 01 33

Peter Follin

Salgsingeniør
pef(@)fodgaard.dk
Tlf. 36 34 33 38

Jørgen B. Jensen

Salgsingeniør
jbj(@)fodgaard.dk
Tlf. 36 34 01 35

Peter Bjørn

Salgsingeniør
pbj(@)fodgaard.dk
Tlf. 36 34 33 33