Ex-p tavlesystemer

Ovetrykkrapslinger tillader brug af gnistgivende komponenter i farlige områder indenfor Ex zone 1, 2 og 21, 22. Denne beskyttelsesmåde er baseret på princippet om adskillelse af eksplosionsfarlige gasblandinger og gnistgivende komponenter.

Virkningen opnås ved, at de gnistgivende komponenter fungerer inde i en overtrykkapsling (Ex-p kapsling), som beskyttes mod indtrængen af eksplosive gasblandinger ved, at der holdes et konstant overtryk ved hjælp af atmosfærisk luft eller en inaktiv gasart.

Tavler for zone 1 og i vise tilfælde zone 2 bliver endvidere udsat for en stor luftgennemstrømning, før enhver idriftsættelse af tavlen, for at fjerne en eventuel eksplosiv blanding, som måtte befinde sig inde i kapslingen. Denne automatiske rutine betegnes ”skylning”.

Kontakt os for tilbud på en færdig certificeret Ex-p løsning.

Yderligere info

Læs mere om produktet her