Eftersyn og levetid

Af AT-vejledningen om faldsikring fremgår det, at ”normalt er den forventede levetid på faldsikringsudstyr 5 år fra tidspunktet for ibrugtagning”.

Dette gælder især udstyr af bånd og reb, mens mekanisk udstyr af stål kan forventes at leve længere, såfremt man overholder retningslinierne for eftersyn og vedligeholdelse.

Faldsikringsudstyr skal, som beskrevet i EN 365, minimum gennemgå et årligt eftersyn hos en autoriseret eller kompetent person. Herudover skal alt udstyr, der har været udsat for maksimal belastning eller er i tvivlsom stand, enten kasseres eller efterses, da det ikke mere skønnes at yde betryggende sikkerhed.

Max Fodgaard foretager eftersyn af faldsikringsudstyr på eget serviceværksted af teknikere, som er autoriseret og uddannet hos vore leverandører. For virksomheder med mange brugere af faldsikringsudstyr kan særlige servicekontrakter tilbydes, hvor vores teknikere kommer på besøg og foretager eftersyn på virksomheden.