Regler for faldsikring

Anvendelse af faldsikring

Ulykker forårsaget af fald er blandt de farligste på arbejdsmarkedet, og det er arbejdsgiverens ansvar, at der under arbejdets udførelse er anvendt korrekt forebyggelse mod fald, fx ved opsætning af rækværk samt brug af lift eller personligt faldsikringsudstyr. Det personlige faldsikringsudstyr må anvendes til kortvarige opgaver, hvor arbejdet ikke på anden vis kan udføres forsvarligt, og der skelnes mellem 3 hovedtyper indrettet til at:

 1. Hindre personer i at falde
 2. Sikre arbejdsstillingen i højden så fald begrænses
 3. Opfange faldende personer

Faldsikringssystemer

En korrekt løsning inden for faldsikring omfatter et valg af produkt og en stillingtagen til følgende:

 • A.    Ankerpunkt
 • B.    Forbindelsen mellem anker og person
 • C.    Seletøj på person
 • D.    Redning
 • E.    Undervisning

A. Ankerpunkt

Skal kunne modstå en belastning på mindst 12 kN for én person, men kravet forventes skærpet i fremtiden. Ankerpunktet kan være en naturlig del af den konstruktion man arbejder på, fx et spær, men det kan også være et opsat punkt beregnet til faldsikringsudstyr, fx en strop, et treben, en øjebolt eller en stationær installation.

B.  Forbindelsen mellem anker og person

Forbindelsesled, i form af karabinhager eller specielle kroge, er normalt indsat mellem faldsikringsudstyret og ankerpunktet. De fås med manuel betjent omløber eller selvlåsende, hvor de åbnes over to-tre trin. Mindre erfarne personer bør foretrække selvlåsende karabinhager. Støttestroppe og korte liner må ikke anvendes til at standse et fald, men kun til at hindre personer i at falde. Falddæmpere må maksimalt være 2 m og anvendes ved standsning af fald, hvor de optager en del af faldenergien, så personen ikke udsættes for en større belastning end 6 kN. Falddæmpere må kun anvendes på steder, hvor man har 4-6 m frit luftrum under sig. Faldsikringer, findes hel- og halvautomatiske. De bedste faldsikringer er faldblokke, der holder linen stram under hele arbejdet og standser øjeblikkeligt, hvis man snubler eller falder. Installationer, er fastmonteret faldsikringsudstyr, som skal sikre brugeren på sin adgangsvej i højden, fx i vindmølletårne, i elmaster, på stiger og på tage. Installationer opsættes kun hvis faldsikringssystemet skal anvendes gentagne gange og er oftest af stålwire eller stålskinner, idet udstyret skal kunne tåle vind og vejr. Installationer skal normalt opsættes af kompetente og autoriserede fagfolk.

C.  Seletøj på person

Seler, som har remme om bryst, sæde og lår, bruges til at opfange faldende personer, til at sænke og løfte personer i brønd eller silo, eller til at sikre arbejdsstillingen, hvis selen har bælte. Faldsikringen skal fastgøres, så man hænger oprejst efter fald. Under arbejdet skal selen, og især lårstropperne, være tætsiddende. Vælg altid en sele, som er nem at tage af og på og nem at justere. Bælter, med D-ringe i siden, bruges til hindring af fald og til sikring af arbejdsstillingen. De kan fx bruges til maste- og stigearbejde eller til at begrænse, hvor langt man kan bevæge sig ud mod en kant. Til mastearbejde kan også bruges en sele med bælte og D-ringe i siden. Bælter er livsfarlige, hvis de anvendes til at standse et fald.

D.  Redning

Før arbejde med faldsikringsudstyr påbegyndes, er det vigtigt at udarbejde en nødredningsplan, hvis uheldet skulle være ude. Faldsikringsudstyret sikrer, at brugeren bliver fanget efter et fald, men der kan hurtigt opstå skader på en hængende person, og det skal en gennemarbejdet nødredningsplan forhindre. Rednings- og evakueringsudstyr, er beregnet til ophaling og/eller nedsænkning af én eller to personer samtidigt. Udstyret kan fungere automatisk, så uerfarne personer kan koble sig på og under kontrollerede forhold blive sænket ned. Udstyret kan også kræve manuel betjening, hvilket normalt kræver grundig indlæring og hyppig træning, så panik ikke opstår, når uheldet er ude.

E.  Undervisning

Følgende fremgår af AT vejledning D.5.5 fra juli 2007 om Faldsikring: ”Inden faldsikringsudstyret tages i brug, skal brugeren have modtaget instruktion i brug af udstyret og oplysning om faren ved ikke at bruge det. Brugeren skal desuden oplæres, og – hvis det er nødvendigt – trænes jævnligt i at bruge det”. Det afhænger naturligvis af opgavens karakter og det valgte udstyr, men normalt er undervisning i korrekt brug et afgørende element i et korrekt faldsikringsystem. MF har egne faldsikringsinstruktører, som underviser hold eller enkeltpersoner i korrekt brug af faldsikrings-, rednings- og evakueringsudstyr. Undervisningen kan foregå på virksomheden eller i vore lokaler. MF har også samarbejde med eksterne undervisere, som kan uddanne medarbejdere til at arbejde i højden.

Faldfaktor

Når man anvender udstyr til standsning af fald, så skal man være klar over, at der altid kræves en vis frihøjde under arbejdsstedet, så man ikke slår sig mod jorden eller andre genstande under faldet. Hvor kritisk faldlængden er udtrykkes i form af en faldfaktor.

Faldfaktor 0

Ankerpunktet er over arbejdsstedet. Der kræves normalt ca. 2.5 m frihøjde under arbejdsstedet.

Faldfaktor 1

Ankerpunktet er ud for D-ringen i ryggen. Der kræves normalt ca. 4.5 m frihøjde under arbejdsstedet.

Faldfaktor 2

Ankerpunktet er i fodhøjde. Der kræves normalt ca. 6.5 m frihøjde under arbejdsstedet. Faldfaktor 0 er optimal, faldfaktor 1 kan gå an, mens faldfaktor 2 bør undgås.

Pendulsving

Med mindre ankerpunktet er lige over arbejdsstedet, så skal man være opmærksom på, at man i tilfælde af fald vil svinge tilbage i retning mod ankerpunktet, præcis som et pendul. Før arbejdet planlægges skal man derfor tage højde for, om man er mere end 30º ude fra ankerpunktet og dermed har forøget risiko for at slå sig ved pendulsving.

Godkendelser indenfor faldsikring

Max Fodgaard leverer faldsikringsudstyr til virksomheder, der arbejder over hele verden. Derfor skal produkterne leve op til kravene i de geografiske områder, hvor de skal anvendes. Alle produkter er CE godkendte iht. relevant EN standard, men i vort katalog finder man forkortelser, som angiver, hvor produktet ellers må anvendes.

Internationale forkortelser

 • EN: Godkendt iht. europæisk standard
 • ANSI: Certificeret til brug i USA
 • NFPA: Certificeret til brug af brandfolk i USA
 • CSA: Godkendt til brug i Canada
 • AS/NZS: Godkendt til brug i Australien og New Zealand

Standarder relevante for Europa

 • EN 341:  Nedfiringsudstyr
 • EN 353-1:  Glidesystemer med en uelastisk ankerline
 • EN 353-2:  Glidesystemer med en fleksibel ankerline
 • EN 354:  Liner
 • EN 355:  Energiabsorbere
 • EN 358:  Støttebælter og støtteliner
 • EN 360:  Automatiske fangindretninger
 • EN 361:  Seler
 • EN 362:  Forbindelsesled
 • EN 363:  Faldsikringssystemer
 • EN 364:  Prøvningsmetoder
 • EN 365:  Generelle krav til brugsanvisninger, vedligeholdelse, periodisk eftersyn, reparation, mærkning og pakning
 • EN 795:  Forankringsudstyr
 • EN 813:  Bælte med siddegjorde
 • EN 1496: Løfteanordninger
 • EN 1497: Redningsseler
 • EN 1498: Redningsløkker
 • EN 12841: Rope Access udstyr

Kontakt os, hvis du vil have oplyst, hvilken specifik standard produktet er godkendt efter eller afprøvet i henhold til inden for ANSI, NFPA, CSA og AS/NZS.

Regler for eftersyn og levetid

Af AT-vejledningen om faldsikring fremgår det, at ”normalt er den forventede levetid på faldsikringsudstyr 5 år fra tidspunktet for ibrugtagning”. Dette gælder især udstyr af bånd og reb, mens mekanisk udstyr af stål kan forventes at leve længere, såfremt man overholder retningslinierne for eftersyn og vedligeholdelse. Faldsikringsudstyr skal, som beskrevet i EN 365, minimum gennemgå et årligt eftersyn hos en autoriseret eller kompetent person. Herudover skal alt udstyr, der har været udsat for maksimal belastning eller er i tvivlsom stand, enten kasseres eller efterses, da det ikke mere skønnes at yde betryggende sikkerhed. Max Fodgaard foretager eftersyn af faldsikringsudstyr på eget serviceværksted af teknikere, som er autoriseret og uddannet hos vore leverandører. For virksomheder med mange brugere af faldsikringsudstyr kan særlige servicekontrakter tilbydes, hvor vores teknikere kommer på besøg og foretager eftersyn på virksomheden. Ring og hør mere om priser på eftersyn.