Undervisning

Følgende fremgår af AT vejledning nr. 5.5 fra juli 2007 om Faldsikring:

”Inden faldsikringsudstyret tages i brug, skal brugeren have modtaget instruktion i brug af udstyret og oplysning om faren ved ikke at bruge det. Brugeren skal desuden oplæres, og – hvis det er nødvendigt – trænes jævnligt i at bruge det”.

Det afhænger naturligvis af opgavens karakter og det valgte udstyr, men normalt er undervisning i korrekt brug et afgørende element i et korrekt faldsikringsystem.

Max Fodgaard har egne faldsikringsinstruktører, som underviser hold eller enkeltpersoner i korrekt brug af faldsikrings-, rednings- og evakueringsudstyr. Undervisningen kan foregå på virksomheden eller i vore lokaler.

Max Fodgaard har også samarbejde med eksterne undervisere, som kan uddanne medarbejdere til at arbejde i højden.

Kontakt os

Per Amdi

Afd.chef, Løftegrej
pa(@)fodgaard.dk
Tlf. 87 93 23 59

Marianne K. Loft

Salgsassistent
mlo(@)fodgaard.dk
Tlf. 87 93 23 50

Mette Johansen

Salgsassistent
mjo(@)fodgaard.dk
Tlf. 76 20 15 08