Vandrette forankringssystemer

Det vandrette forankringssystem er konstrueret til at støtte eller sikre en person, der arbejder i vandret plan.

  • Systemet findes til midlertidig opsætning, hvor det nemt kan flyttes, eller som permanent monterede installationer
  • Midlertidige vandrette systemer er normalt af reb, bånd eller wire, hvor glideren er en ring eller karabinhage
  • Fastmonterede systemer består enten af en wire eller skinne, hvorpå der kører en glider som man så kobler sig til
  • Glideren følger personens bevægelser i vandret plan, og til glideren kan kobles egnet faldsikrings– og støtteudstyr, så personens arbejdsradius forøges
  • Midlertidige systemer er fastgjort til ankerpunkter i enden af linen, mens fastmonterede er fastgjort til konstruktionen med nogle støttebeslag, som glideren passerer uden afkobling.

Vandrette forankringssystemer kan normalt anbringes i fodhøjde, ud for personen eller over arbejdsstedet. Sidstnævnte er at foretrække, da det sikrer brugeren kortest mulig faldlængde.

  • Et vandret forankringssystem skal altid monteres og anvendes i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger, for at man kan være sikker på, at systemet kan modstå den belastning, der opstår i tilfælde af fald
  • Det anbefales derfor, at fastmonterede vandrette forankringssystemer installeres af fagfolk med den nødvendige uddannelse

Kontakt os

Per Amdi

Afd.chef, Løftegrej
pa(@)fodgaard.dk
Tlf. 87 93 23 59

Marianne K. Loft

Salgsassistent
mlo(@)fodgaard.dk
Tlf. 87 93 23 50

Mette Johansen

Salgsassistent
mjo(@)fodgaard.dk
Tlf. 76 20 15 08

Dan Kæseler

Salgstekniker
dk(@)fodgaard.dk
Tlf. 36 34 01 31