Hvad er en talje?

Taljer kan bliver forsynet med mange forskellige kraftkilder. Den mest simple er den manuelle talje. Den kan fås i 2 hovedgrupper:

  • Håndkædetaljen, hvor man trækker i en kæde (håndkæden), som via et gear overfører kraften til lastkæden, der hæver byrden. Desuden kan man manuelt løfte en byrde med en skraldetalje. Ved denne talje dannes kraften i et skraldehåndtag.
  • El-taljen, der som navnet siger, forsynes med elektricitet. Rundt omkring i verden kan elektricitet leveres i meget forskelligt i Danmark (EU) har man valgt to slags: Enten 1 x 230 volt, 50 Hz eller 3 x 400 volt, 50 Hz. El-taljer mest almindelige som el-kædetalje, men findes dog også som el-wiretalje.

Til industrielt brug benyttes især el-kædetaljer som er relative små, nemme at vedligeholde, økonomisk attraktive og lette at konfigurere på et værksted.

Ønskes store byrder løftet vil en el-wiretalje være et godt valg, da de eksempelvis kan opretholde en høj hejsehastighed ved stor kapacitet.

Sådan håndteres taljer korrekt

Man skal altid sørge for at taljen sidder korrekt i et øje, en løbekat eller lignende. Desuden skal man sørge for, at det er muligt at komme til betjeningen.

For manuelle taljer skal håndkæden hænge 0,5-1,0 m fra det niveau, den betjenes fra. Det gælder for skraldetaljen, at man skal sørge for, at den er inden for normal arbejdsposition.

En el-kædetalje kan blive betjente på tre forskellige måder. Den mest almindelige er ved et kabelhængt styretryk. På et styretryk er der altid monteret en nødstopsknap en række betjeningsknapper, som alle har forskellige funktioner. Der vil altid være op/ned funktion, men styretrykket kan sagtens også indeholde knapper for løbekat og krankørsel. Nogle har desuden dobbelt funktion som især er 1 eller 2 hastigheder.

Mange el-kædetaljer kan også være monteret med en radiostyring, som indeholder de samme funktioner som styretrykket, men giver fordelen ved at operatøren ikke behøver at være i umiddelbar nærhed af taljen.

Derudover kan el-kædetaljer være betjent automatisk eller halvautomatisk. Dette især, når mange gentagende løft skal foretages.

Find de rigtige taljer til jeres behov

Manuelle kædetaljer

El-taljer

Wiretaljer

Luftkædetaljer

Lovgivning for taljer

Alle taljer, som er produceret og monteret efter 1995, skal være fremstillet iht. Maskindirektivet. Dette gøres nemmest ved at følge de dertil oprettede EN-normer. Der er tre simple regler, som skal følges, før en talje tages i brug:

  • Brugeren er over 18 år
  • Taljen har været underkastet det lovpligtige serviceeftersyn inden for de sidste 12 måneder
  • Taljen er CE-mærket

Derudover er det vigtigt, at brugeren har sat sig ind i, hvordan taljen virker, og at den byrde, som løftes med taljen, ikke overstiger en tilladelige bæreevne.

For at sikre, at det årlige lovpligtige eftersyn overholdes, tilbyder vi hos Max Fodgaard at lave en serviceaftale. Så kontakter vi dig hvert år, når det er tid til eftersyn, så din talje altid lever op til de gældende krav.