Traverskraner

En traverskran er en betegnelse for alle kraner med minimum to langsgående baner og mindst én profil/bjælke på tværs. Det er dog især større værksteds- og halkraner, der omtales som traverskraner.

Traverskraner benyttes til at flytte emner rundt. De kan være monteret i en tagkonstruktion, men er ofte lagt på knæ i de søjler, som bærer en bygningstag og er dimensioneret til den ekstra belastning. En traverskran kan også være monteret på fritstående søjler, hvis ikke bygningskonstruktionen kan bære vægten fra kranen. Traverskraner har typisk motordrev i alle tre retninger, så eksempelvis en hel hal har krandækning ud i alle hjørner uden manuel træk eller løft.

Hvilken traverskran skal jeg vælge?

Den rigtige kran til opgaven – Dette vil altid være vores udgangspunkt. Som udgangspunkt vil vi tage ud at se på opgaven på stedet, hvor traverskranen skal monteres. På den måde kan vi sammen med brugeren/kunden beskrive fordelene ved de forskelige krantyper og vise hvor evt. begrænsninger er, når én type foretrækkes frem for en anden.

I nogle tilfælde vil det ikke være muligt at komme ud at se montagestedet. Enten fordi hallen slet ikke er bygget endnu eller adgangsforholdene er så begrænset, at en gennemgang på stedet vil være umulig. Så kan man i stedet bede om at få udleveret tegninger af montageområdet. På denne måde kan vi rådgive på næsten sammen måde som at være på stedet, så brugen kan være tryg ved, at vi altid rådgiver til den korrekte løsning.

Her bør du bruge en traverskran

Hvor der løftes tunge emner kan man med fordel vælge en traverskran. I mange produktioner skal emner flyttes fra de forskellige arbejdsstationer. En traverskran bruger ingen plads i produktionsområdet, som eksempelvis en gaffeltruck eller en søjlesvingkran ofte gør. Desuden vil især gaffeltrucken være begrænset af sin størrelse ift. bærevne i modsætning til traverkraner, der som regel er monteret i en omliggende konstruktion.

Sådan anvender du en traverskran

Denne type kran betjenes ved et styretryk med en række knapper for op/ned, højre/venstre og frem/tilbage. Hver knap har desuden som regel dobbelt funktion, så hurtig eller langsom hastighed kan vælges med et halvt- eller helt tryk.