Derfor er det vigtigt med kranservice

Vil man være sikker på altid at have effektivt og sikkert maskinel og udstyr, anbefales det at indgå en serviceaftale, hvor kraner og andet løfteudstyr testes og kontrolleres af eksperter. Det er derfor en god idé, at man allerede når der investeres i nye produkter, aftaler det første serviceeftersyn eller får lavet en servicekontrakt, så man altid er sikret effektivitet og funktionalitet.

Det årlige lovpligtige kraneftersyn udføres med kvalitet og sikkerhed, og vores kunder har derfor altid en servicerapport på deres kraner, der viser hvornår eftersyn og godkendelse har fundet sted.

Få kranservice af professionelle fagfolk

Hos Max Fodgaard står vi gerne inde for, at vores kranservice udføres professionelt og efter gældende lovgivning.

Vores mere end 35 års erfaring inden for kraneftersyn, og eftersyn af andet løftegrej m.m., er jeres garanti for at sikkerheden er i top, samt at eventuelle skader eller slidtage, vurderes ud fra et professionelt synspunkt. Med andre ord: Udskiftning eller kassering af dele sker kun, hvis det kan give udslag i sikkerheden.

I vores database er alle vores servicekunder oprettet med intervaller for serviceeftersyn, som ifølge lovgivningen er hver 12. måned. Vi har overblikket over hvornår I skal have udført serviceeftersyn og kontakter jer inden, for at lave aftale om tidspunkt for kraneftersynet. Har aftales det også om vi skal have lift og/eller prøvebyrder med.

Reparationer og vedligeholdelse af udstyr aftales altid med kunden inden opstart af service. Typisk laves mindre reparationer eller vedligeholdelse med det samme, og er med til at forlænge levetiden på udstyret og minimere risikoen for nedbrud. Ved større reparationer aftales det videre forløb herom med kunden.

Certificerede serviceteknikkere

Vores serviceteknikkere har alle været igennem en grundig træning. De er certificeret i udførelse af det lovpligtige serviceeftersyn, hvilket betyder at de har indgående kendskab til lovgivningen for området. Alle serviceteknikkere skal igennem en certificering hvert 3. år. Som nogle af de eneste på markedet har vi montører, der må reparere ATEX-udstyr, Ex-kædetaljer og wiretaljer, da dette kræver en særskilt uddannelse.

Ved afsluttet kraneftersyn, forsynes den godkendte kran eller løftegrej med de relevante skilte, som f.eks. belastningsskilte. Derudover udleverer vi et certifikat på jeres kranservice. Dette er jeres dokumentation over for myndighederne, som for eksempel Arbejdstilsynet.

Vi tilbyder grundig kranservice på disse typer

  • Overkørende traverskraner
  • Underkørende traverskraner
  • Portalkraner
  • Fritstående krananlæg
  • Søjlesvingkraner
  • Vægsvingkraner
  • Kran monobaner
  • Mobile portalkraner

Få årligt og lovpligtigt kranservice med en serviceaftale

Med en serviceaftale er du sikker på, at fristen for det årlige lovpligtige serviceeftersyn ikke overskrides. Vi forpligter os til at kontakte dig hvert år omkring årsdagen for tidligere kranservice, for at aftale tid til et nyt kraneftersyn. På den måde slipper du for at skulle huske på datoer for service af jeres kraner og løftegrej.

Kranservice udføres i hele landet

Max Fodgaard er landsdækkende og har serviceteknikere overalt i Danmark. Det betyder at vi hurtigt kan rykke ud ved kraneftersyn og nedbrud. Da vores serviceteknikkere er fordelt rundt i hele landet, kan vi være fremme med kort respons fra ½ time til max 2 timer.

Vi har afdelinger i både Jylland, på Fyn og på Sjælland, samt montører og servicebiler og serviceteknikere overalt i Danmark, og kan derfor uden besvær lave kraneftersyn i hele landet. Vi kommer gerne til jer, men er der tale om mindre eller mobile installationer, er det selvfølgelig også en mulighed for jer at komme til os. Her kan vi også nemt forestå eventuelle reparationer, takket være vores store lagerbeholdning.

Hold styr på dokumenterne online

Det skal være nemt at holde orden i papirerne. Derfor tilbyder vi dig som servicekunde, et login til vores kundeportal, hvor du altid vil kunne finde den gældende servicerapport. Denne servicerapport indeholder en udførlig beskrivelse af hvad der er er godkendt, betinget godkendt og evt. hvad der ikke kunne godkendes.

Få rådgivning om kranservice her

Har du spørgsmål eller brug for sparring omkring kranservice og serviceaftaler, så kontakt vores serviceafdeling her.