Lovpligtigt eftersyn

Arbejdstilsynet lovbefaler at løfte- og anhug­nings­grej testes og kontrolleres af sagkyndige mindst en gang årligt.

Max Fodgaard A/S garanterer at denne kontrol udføres ansvarligt og professionelt.

Vi tester alt løftegrej i henhold til Arbejds­tilsynets bekendt­gørelse nr. 1109 – om anvendelse af tekniske hjælpemidler §8 og §14 samt Arbejdsmiljølo­ven §45.