Samling og mærkning af alle typer kædesæt sker i henhold til gældende regler fra Arbejdstilsynet og de gældende EN-normer EN818-2 og maskindirektivet 2006/42/EC.

Alle typer kædesæt kan leveres efter ønske. Se kædedele nedenfor.

Vi er lagerførende i kædedele op til 22 mm og kan oftest levere fra dag til dag.

På forespørgsel kan kæde/kædedele leveres til og med 45 mm.

Arbejdstilsynet foreskriver, at der ved ulige belastninger skal iagttages følgende:

  • 2-strengede kædesæt beregnes som tilsvarende 1-strenget
  • 3- og 4-strengede kædesæt beregnes som tilsvarende 2-strengede
  • Ved symmetrisk løft med 3- og 4-parts kædesæt kan byrdens vægt beregningsmæssigt fordeles med 1/3 per kædepart
  • Det er i den forbindelse Arbejdstilsynets synspunkt, at en belastning vil være ulige, med mindre det kan dokumenteres, at den er lige/symmetrisk fordelt
    • Hældningsvinkel over 600 = spredningsvinkel over 1200 er ikke tilladt.
    • Alle kæder har fuld belastningsevne mellem -400 og +2000C

Gå tilbage til vores oversigt over løftegrej og løfteudstyr.

Vi kan også hjælpe med kraner og udstyr hertil til erhverv og professionelt brug.