Båndstropper, DIN EN 1492-1

I henhold til DIN EN 1492-1

  • Dobbeltsyede polyesterstropper med forstærkede indsyede løfteøjer
  • Bredder fra 25 mm
  • WLL angivet med farve og blå label med WLL, belastningsfaktor og info. Dog er båndstropper fra 10 ton og opefter farvet orange
  • Lav brudforlængelse
  • Sikkerhedsfaktor: 7:1
  • Længdetolerance +/- 3 %
  • Anvendelsestemperatur: -40℃ til maksimalt +100℃
  • Må ikke anvendes ved skarpe kanter – se afsnittene med
    forskellige former for kantbeskyttelse og specielle JOKER kroge