Hydrauliske donkrafte

Vi forhandler hydrauliske donkrafte fra anerkendte mærker som Yale og Svero.

Med mere end 60 års erfaring som leverandør af kvalitetsprodukter, besidder vi den specialviden, som gør Max Fodgaard til en kvalificeret samarbejdspartner, når din virksomhed udelukkende vil have det bedste.

Hvordan virker en hydraulisk donkraft?

En hydraulisk donkraft virker ved, at olie pumpes/presses fra en manuel eller motoriseret pumpe med et højt tryk på som regel op til 700bar til en cylinder/donkraft eller andet hydraulisk værktøj der via et stempel kan yde en meget høj kraftoverførsel af dette tryk. Den anvendte hydraulikolie kan selv under dette meget høje tryk ikke sammenpresses, så der opstår på denne måde en optimal overførsel af dette tryk direkte fra det lille stempel i pumpen til et større stempel i donkraften eller det hydrauliske værktøj. Forholdet mellem det lille stempel i pumpen og den kraft der her påføres enten manuelt eller en eller anden form for motor og stemplet i donkraften/cylinderen betyder, at man kan opnå meget store kræfter der kan udnyttes til at løfte, flytte byrder eller presse emner i forskellige udgaver af presseværktøjer. Simplet sagt, så udnyttes her fysikkens love om ”kraft gange arm” / ”forbundne kar”

Den hydrauliske donkraft eller donkrafte kan være forbundet direkte sammenbygget med pumpeenheden eller sammenbygget via specielle hydrauliske slanger og stålfittings der kan holde til det meget høje tryk.

Der anvendes ofte også specielle manøvreventiler til at styre den aktuelle kraft og hastighed der løftes, flyttes eller presses med i hydrauliske systemer. Der kan leveres meget simple hydrauliske donkrafte med et stempel, og meget komplekse hydrauliske systemer med mange donkrafte der er sammenbygget med pumpeenhed styreventiler og slanger, hvor både olietryk og oliemængde kan styres meget præcist for løft af emner der skal løftes synkront selv med forskudt tyngdepunkt. Dette kan især udnyttes ved præcist styret løft af større brosektioner og bygningssektioner i både stål og beton.

Hvad er fordelene ved en hydraulisk donkraft?

De umiddelbare direkte fordele ved at anvende hydrauliske donkrafte frem for mekaniske donkrafte er:

  • Man kan med hydrauliske donkrafte eller donkraftsystemer opnå en meget høj ydeevne i forhold til omfanget og vægten af det hydrauliske system der anvendes. Der kan opnås en meget præcis kontrol med kræfter og hastigheder i et hydraulisk system.
    Fordi der anvendes olie i et hydraulisk system opstår der meget begrænset slid, og korrosion af de mekaniske dele.
  • Med et hydraulisk system kan pumpeenhed og selve den eller de aktuelle hydrauliske donkrafte arbejde med en vis afstand i mellem sig, og derved er sikkerheden betydeligt højere end ved anvendelse af mekaniske systemer.
  • Man kan fra en samlet central pumpeenhed og manøvreventiler styre mange donkrafte på en gang.
    Investeringen i hydrauliske donkrafte og donkraftsystemer er meget rimelig i forhold til den direkte udnyttelse fleksibilitet og sikkerhed der opnås.

Hvilke typer hydrauliske donkrafte fører Max Fodgaard?

Max Fodgaard A/S kan levere hydrauliske donkrafte i mange forskellige udgaver. Det kan f.eks. være flaskedonkrafte, maskindonkrafte med enten påbygget håndpumpe eller separat håndpumpe, enkeltvirkende hydrauliske donkrafte, lave og flade hydrauliske donkrafte, enkeltvirkende hydrauliske hul-donkrafte, dobbeltvirkende hydrauliske hul-donkrafte, dobbeltvirkende hydrauliske donkrafte, dobbeltvirkende hydrauliske sværlastdonkrafte, enkeltvirkende hydrauliske sværlastdonkrafte med tyngdekraft retur, hydrauliske trækdonkrafte, samt værksstedsdonkrafte i mange forskellige udgaver og løftekapaciteter.