Håndpumpe for enkeltvirkende hydraulisk donkraft – type HPS