Hydraulikkoblinger

Hydraulikkoblinger er nødvendige ved forbindelse mellem donkrafte og pumper, men er også vigtig for at gøre en aksial rotation mulig for den tilsluttede donkraft.

Yale hydrauliske koblinger er selvlukkende, hvilket betyder, at de kan tilsluttes ved håndkraft. Både han- og hunkoblinger har indvendig forsegling så intet hydraulikolie løber ud, hvis den ene ende ikke er tilsluttet.

Alle Yale hydrauliske donkrafte er udstyret med standard hunkobling CFY-1 og støvkappe CDF-9.