John Kirkegaard

John Kirkegaard

Lars Brøsti

Lars Brøsti

Salgsingeniør, B.Sc Mail: Tlf. : +45 36 34 01 30

Jesper Bøgild

Jesper Bøgild

Serviceleder, Øst Mail: Tlf. : +45 36 34 33 32 / +45 40 77 94 43

Lars B. Olsen

Thomas E. Hansen

Thomas E. Hansen

Betina Christensen

Marketingansvarlig Mail: Tlf. : +45 72 26 07 28

Niels Jørgensen

Niels Jørgensen

Salgsingeniør, B.Sc Mail: Tlf. : +45 72 26 07 27

Søren Chr. Sørensen

Eltekniker, Autec Mail: Tlf. : +45 87 93 23 56

Ninette Binfield

Ninette Binfield

Indkøb Mail: Tlf. : +45 36 34 01 36

Tim Hjortsberg

Tim Hjortsberg

Skanderborg Lagerchef